Rok 2017

V neděli 15. 1. 2017 proběhla výroční členská schůze našeho spolku v Uherském Hradišti. Na začátek jednání byla minutou ticha uctěna památka Ing. Drahomíra Hasmandy, který nás koncem roku, bohužel, navždy opustil. Jednání řídil místopředseda spolku př. V. Hubík. Po volbě mandátové a návrhové komise byli členové seznámeni se zprávami předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy kontrolní komise. Byl zhodnocen rok 2016, který se nesl po stránce administrativní v duchu registrace spolku. To se za úsilí zejména předsedy a jednatele podařilo a máme sídlo na Palackého náměstí 293 v Uh. Hradišti. Ústřední akcí byla Tradiční výstava drobných zvířat, která se konala v říjnu. Všem, kteří se na ní podíleli, náleží poděkování. Spolek má ke dni konání schůze celkem 28 členů, z toho 4 čestné členy a 3 mladé chovatele. V ohledu práce s mládeží byl vyzvednut úspěch př. Z. Bílky na celostátním mládežnickém kole (3. místo) a doufáme v další úspěšné pokračování.

Další informace budou uvedeny po přepsání zápisu a usnesení ze schůze.