Rok 2016

V neděli 31. 1. 2016 proběhla výroční členská schůze naší ZO. Místem konání se stala nádražní restaurace v Uh. Hradišti. Před jednáním účastníci jednání uctili památku zesnulých - výběrčího trhu Ľ. Petráše a člena ZO př. J. Bártíka. Mimoto, na vlastní žádost ukončili své členství př. Šmotková a př. Podškubka. Po přivítání řádných členů, čestných členů (př. R. Zubalík, V. Pekárek a A. Šmíd) a pozvaných hostů (TJ Sokol) byl schválen program jednání. Jednatel a předseda ZO obšírně shrnuli činnost našeho spolku za rok 2015. Mnoho věcí se povedlo, většina z toho velmi zdařile (oprava klubovny, nátěr výstavních klecí, zbudování soc. zázemí pro návštěvníky výstav aj.). Samostatným bodem byla tradiční výstava drobných zvířat, která se konala ve dnech 9. - 11. 10. 2015 a která dopadla velmi dobře díky úsilí jak členů ZO, tak i jejich rodinných příslušníků a kamarádů. Zvláštní poděkování si zaslouží zejména jednatel ZO za zajištění sponzorů, díky kterým se výstava mohla konat v tak bohatém formátu. Součástí výstavy byl i 40. ročník expozice holuba moravského pštrosa a 2. ročník memeriálu př. Janouška.
Na druhou stranu, problematicky se začíná projevovat nedělní trh drobných zvířat, kde dochází k poklesu návštěvníků i prodejců. Velkým a letitým problémem je zídka nad parkovištěm, která je již několik let v dezolátním stavu, především díky vzrostlým vzácným stromům na výstavišti. Přestože výbor spolku ve spolupráci s TJ Sokol se snaží vytrvale tuto situaci řešit a předejít tak případnému zřízení zídky, stále se nedaří najít s místní samosprávou takové řešení, které by bylo dostupné a prakticky realizovatelné. V tomto ohledu budou pokračovat další jednání s příslušnými institucemi. I v tomto ohledu si velmi vážíme spolupráce s TJ Sokol.
Příjemnou zprávou je přijetí dvou nových členů - chovatelů králíků a holubů. Termín tradiční výstavy byl stanoven na 7. - 9. 10. 2016. Členové byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2016. Hlavním bodem opět zůstává zajištění tradiční výstavy. V diskuzi byli stanoveni posuzovatelé pro tuto výstavu, byla řešena problematika již zmíněné zídky, a př. Šimek podal zprávu z jednání Valné hromady 2015.

Fotogalerie: Rok 2016