Výroční členská schůze 23. 1. 2011

 

VČS naší ZO se konala dne 23. 1. 2011 v prostoráchj salonku Restaurace Koruna v Uherském Hradišti od 9:00 hodin. Přítomno bylo 14 z 16 řádných členů ZO a dále čestní členové a hosté. Byla zkonstatována činnost ZO v roce 2010, především pak tradiční výstava drobného zvířectva. Byli přijati dva noví členové - př. V. Vašenda ze Sadů a př. J. Bartík z Hulína. K tomuto dni má tedy naše ZO  celkem 18 řádných členů. Prioritou v roce 2011 bude zabezpečení hladkého průběhu nedělních trhů, nakoupení a případná oprava výstavního fundusu a výstaviště a uspořádání tradiční výstavy v termínu 14. až 16. října t.r. a také rozvíjení spolupráce s našimi partnery.

 

Foto z VČS 2011