Výroční členská schůze 21. 1. 2012

 

V neděli 21. 2. 2012 proběhla od 8,30 hodin výroční členská schůze ZO ČSCH Uherské Hradiště 1. Konala se v klubovně na výstavišti. Přítomna byla nadpolovoční většina našich členů. S programem byli všichni členové obeznámeni dopředu. Hlavním tématem bylo zhodnocení roku 2011, především pak podzimní tradiční výstavy drobného zvířectva. Bylo konstatováno, že po opětovném zavedení exposice drůbeže stoupá účast vystavovatelů i v této odbonosti a výstava tak působí ucelenějším dojmem, což návštěvníci kladně hodnotí. V roce 2011 jsme se také rozrostli o nové členy, nicméně jeden člen naší ZO požádal o pozastavení členství. Na této výroční členské schzi byl přijat další nový člen - př. J. Černobila. Další zájemkyně o členství se dopředu omluvila ze zdravotních důvodů a bude přijata operativně v průběhu roku. Jejich nacionále bude v brzké době uveřejněno i zde v seznamu členů. Dalším bodem bylo předání věcného daru mladému chovateli J. Dostálovi za vzornou representaci na celostátním kole soutěže mladých chovatelů, zpráva kontrolní a revizní komise, plán na rok 2012 vč. úkolů a diskuse.

Jako hlavní body pro rok 2012 byly uvedeny tyto:

1.) Zajištění průběhu nedělních chovatelských trhů

Vzhledem k novelizaci příslušné legislativy se bude více dbát na kontrolu prodeje včetně adekvátních prodejních obalů na zvířata. Poděkování patří výběrčím na trzích za jejich kvalitní práci.

2.) Uspořádání tradiční podzimní výstavy

Tradiční výstava drobného zvířectva se bude konat ve dnech 19. - 21. 10. 2012 ve výstavních prostorách zahrady R. Koruna. V této souvislosti bylo podotknuty velmi dobré vztahy se Sokolem v Uh. Hradišti, čehož si velmi vážíme. Přihlášky a informace k výstavě budou poskytnuty od cca letních prázdnin.

3.) Obesílání okolních výstav, brigády

Byla doporučena účast na okolních výstavách. Během jara bude zpracován výstavní kalendář na našem okrese, který bude vyvěšen v kanceláči ZO a na vývěsce na výstavišti. Členům bylo doporučeno si přihlášky na tyto akce nechat u předsedy nebo jednatele naší ZO orazit razítkem, aby byl později viditelný doklad o účasti našich členů. Rádi využíváme principu reciprocity - naši členové podporují svojí účastí okolní výstavy a na oplátku pak členové těchto ZO podpoří naši výstavu v Uh. Hradišti. Je proto jednoznačná tendence tuto "družbu" utužovat. V rámci naší ZO se opět po členech budou vyžadovat určité brigádnické hodiny, které musí pro ZO odpracovat. Jedná se především o zajištění a průběh výstavy a úpravu výstavního areálu.

4.) Účast na velkých výstavách, zájezdy

Bylo doporičeno účasnit se se zvířaty Celostátní výstavy mladých králíků (spojedné s CVM drůbeže), která se bude konat 2. víkend v měsíci září v Hodoníně. V celé historii pořádání CVMK to králíkáři okresu UH neměli blíže, a proto se nabízí možnost účasti. Je možné uspořádání společného odvezu - př. V. Šimek, př. Dostálovi. Stejně jako v roce 2011 bude pořádáno několik zájezdů pro naše členy na velké výstavy. V roce 2012 to již bylo dne 14. 1. na středočeskou výstavu v Lysé n. Labem, v hledáčku na tento rok jsou i další podobné akce. Krajská výstava Zlínského kraje se bude konat ve Vsetíně ve dnech 28. - 30. 9. t.r. v tamních výstavních prostorách (blízko nádraží ČD). Je vítána účast našich členů.

5.) Registrace králíků v roce 2012, soutěž o NEJ chovatele králíků (na rok 2011)

Registrace králíků bude i v tomto roce probíhat klasickou formou, která byla presentována na VČS. Králíkářům bylo uloženo pravidelně doplňovat počty jimi zaregistrovaných králíků v naší ZO do speciálního formuláře na nástěnce v kanceláři. Tento systém podstatně zefektivní systém při celoroční statistice. Soutěž i NEJ chovatele králíků okr. UH platí i nadále. Za rok 2011 mohou členové vyplněné formuláře s fotokopiemi oc. lístků zasílat na př. Šimka do 15. 2. 201

Fotogalerie: Výroční členská schůze 21. 1. 2012