Informace o nás

 

Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) Uherské Hradiště 1 je zájmovým spolkem, který sdružuje chovatele drobných zvířat. Navazujeme na tradice drobnochovatelství na Uherskohradišťstku, které mají dlouhou historii. Samotná naše ZO v roce 2019 slaví 95. výročí svého založení a patří mezi nejstarší ZO na našem okrese. Pořádáme pravidelné nedělní dopolední trhy drobných zvířat a chovatelských pomůcek. Zabýváme se chovem zejména králíků, holubů a drůbeže, kdy se snažíme selekcí zdokonalovat zevnějšek našich zvířat. Své odchovy prezentujeme na výstavách jak v našem okrese, tak i mimo něj. Rádi přivítáme mezi námi nové zájemce o čistokrevný chov drobných zvířat. V současnosti (leden 2016) máme celkem 26 členů, toho 20 řádných členů, 5 čestných členů a 1 mladého chovatele.