Výroční členská schůze 5. 1. 2014

 

V neděli 5. 1. 2014 proběhla v klubovně ZO výroční členská schůze. Byla zhodnocena činnost v roce 2013, především tradiční výstava, která se konala v říjnu. Byl konstatován stálý zájem chovatelů drůbeže o tuto expozici, a proto do budoucna se s ní bude nadále počítat. Velké poděkování si zasloužili také sponzoři, bez kterých by výstava nemohla proběhnout v tak bohatém formátu. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 oslaví naše ZO 90. výročí svého vzniku, požádal výbor spolku okresní organizaci Uh. Hradiště o konání okresní všeobecné výstavy v tomto roce. Výstava proběhne netradičně již 2. víkend v měsíci říjnu, tedy 10. - 12. 10. 2014. Posuzovatelé jsou již zajištěni. Organizační výbor by tuto výstavu rád pořádal ve skutečně odpovídajícím - jubilejním stylu. Bude zakoupen program na tvorbu katalogu, a také osloveni chovatelé nejen na okr. UH, ale i v okolí. Dále, byly schváleny změny ve výboru ZO, a to: předseda: K. Žák, jednatel: B. Sehnal (bude mu nápomocen V. Šimek), pokladník: Ing. J. Janovač. Řešena byla i otázka chovatelských trhů, a také zídky, která se pod tlakem kořenů letitých stromů začíná rozpadat. Výbor spolku toto již několikrát oznámil MěÚ v Uh. Hradišti, přičemž situace by se již měla začít řešit v měsíci lednu. Vzpomenuta byla i dobrá reprezentace mladého chovatele králíků J. Dostála na celostátním mládežnickém kole v Praze. Přijat by nový člen - J. Podškubka z Uh. Hradiště - Vések, chovatel králíků Čv. Dále byla odsouhlaseno rozšíření klubovny. Kladně bylo hodnoceno zajištění mobilního WC, které bude sloužit návštěvníkům trhů a výstavy.

Slavnostní schůze 26. 1. 2014

 

V neděli 26. 1. 2014 proběhla v salonku Restaurace Koruna v Uherském Hradišti slavnostní schůze. Je snad symbolické, že právě v těchto prostorách, před rovnými 90 lety se sešla parta chovatelských nadšenců, s cílem založit chovatelskou organizaci. Přesně to bylo 24. 1. 1924. Na tuto slavnostní schůzi byli pozvání nejen členové naší ZO. Mezi pozvanými hosty byli také zástupci sdružení Sokol v Uh. Hradišti (starosta - bratr J. Ševčík, jednatelka - sestra V. Frýzová), dále učitelé Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě u Uh. Hradiště (Ing. B. Otáhal a Ing. Z. Pilka), zástupci Městského úřadu - odboru živ. prostředí Uh. Hradiště, přátelé z Domu knihy Portal Uh. Hradiště MgA. R. Janoušek, a jednatel okresní organizace J. Pohanka a také čestní členové. Všem členům a hostům byl věnován vkusný, zalaminovaný pamětní diplom a také aktuálně vydanou brožurku o historii naší ZO (je vložen k náhledu či stažení v sekci webu "Historie ZO"). Při této příležitosti byly také předány svazové vyznamenání našim členům - přátelé:

 

Josef Bartík - bronzový odkaz - III. stupeň

Zdeněk Dostál - bronzový odkaz - III. stupeň

Michaela Šimková - bronzový odkaz - III. stupeň

 

Vlastimil Šimek - stříbrný odznak - II. stupeň

Jaroslav Haša - stříbrný odznak - II. stupeň

 

Rostislav Zubalík - čestné uznání ČSCH (nejstarší člen - od roku 1945, čestný předseda)

Karel Žák - čestné uznání ČSCH (dlouholetý jednatel - od roku 1981)

 

Slavnostní schůze byla završena obědem, a také chutným vínem od našeho člena př. K. Chmelíka.

 

 

Fotogalerie: Slavnostní schůze ZO 26. 1. 2014

Fotogalerie: Výroční členská schůze 5. 1. 2014