Mladí chovatelé v naší základní organizaci

 

V současné době máme u nás v ZO jednoho mladého chovatele, a sice př. Jakuba Dostála z Boršic. Chová vídeňské modré králíky se kterými dosahuje pravidelně velmi dobrých výsledků jak na regionálních, tak i celostátních výstavách.

 

Také se již několikrát zúčastnil Soutěže chovatelské dovednosti mládeže (Olympiáda mladých chovatelů). V této republikové soutěži mu byli "konkurenty" mladí králíkáři z celé ČR. V roce 2011 obsadil v soutěži 1. místo, v roce 2012 6. místo. Více informací naleznete zde: www.cschdz.eu/mladez/vysledky-omch-domaci.aspx

 

GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ DALŠÍM CHOVU!

 

Olympiáda mladých chovatelů Opava 2011 - 1. místo

U zkušební komise na pohovoru.

 

Při praktické poznávačce plemen králíků.

 

Gratulace k prvnímu místu mezi mladými králíkáři.

 

Společná fotografie s nejúspěšnějšími mladými králíkáři z celé ČR.

 

Olympiáda mladých chovatelů Čáslav 2012 - 6. místo

Psaní písemných testů.

 

Pohovor.

 

S kamarádem z regionu.