Trhy

Aktualizace 12. 4. 2017

 

POZOR!!! 

 

Pořádání nedělních chovatelských trhů v

Uh. Hradišti je již povoleno (cschdz.eu/).

 

Trhy jsou každou neděli od 6.30 do 9.30 hodin.

Každou 4. neděli v měsíci je zabezpečen výkup králičích kůží!

 

 

POZOR!!!

 

Trhy drobného zvířectva mají v Uherském Hradišti dlouhou tradici. Tato rubrika bude sloužit jako informační vývěska. Případné dotazy směřujte jednateli (př. Sehnal) anebo předsedovi (př. Žák).

 

CHOVATELSKÉ TRHY SE KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI DOPOLEDNE - od cca 6,00 do 9,00 hodin - dle počasí a zájmu.

 

Každou 4.  neděli v měsíci bývá větší účast (tzv. "velký trh").

 

Místem konání je areál v zahradě nedaleko Moravního mostu (hlavní tah městem UH, Velehradská třída).

 

Historický materiál k pořádání chovatelských trhů v Uherském Hradišti

V dobovém tisku jsem našel zajímavou informaci, která jen potvrzuje starobylost chovatelských trhů, které v Uherském Hradišti probíhaly. Příspěvek je od Joži Ogrodníka, bojkovického učitele a chovatele především holubů. Článek byl otištěn v časopise Králikář českoslovanský, v čísle 6, ročníku 1907.

 

Do následující fotogalerie jsem zařadil oskenovanou část stránky s celým článkem př. Ogrodníka, a to pouze za cílem poukázat na historii chovatelských trhů v Uherském Hradišti - na jako jeden z dokladů tohoto tradičního obyčeje.

Fotografie z trhům