OOK chovatelů králíků

 

Tato rubrika bude fungovat jako vývěška Okresní odborné komise chovatelů králíků (OOK CHK). Budou zde vyvěšovány různé informace z králíkářského dění a také pozvánky či zápisy ze schůzí a aktivů OOK CHK.

Vlastimil ŠIMEK

předseda OOK CHK

 

vloženo na webové stránky 26. 2. 2011

POZVÁNKA NA OKRESNÍ AKTIV CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ - neděle 20. 3. 2011 (10:00hod.)

 

 

Věc: Pozvánka na aktiv okresní odborné komise chovatelů králíků

 

Dne 20. 3. 2010 (tj. v neděli) od 10,00hod. bude v salonku restaurace Fialka v Kunovicích probíhat AKTIV okresní odborné komise chovatelů králíků okr. Uh. Hradiště.

 

Program aktivu:

1)      Presence přítomných - od cca 9,45hod.

2)      Úvodní slovo předsedy OOK, volba mandátové a návrhové komise

3)      Kontrola zápisu z minulé schůze

4)      Aktuality z dění z roku 2010

a)      v okrese – zhodnocení místních výstav a okresní výstavy

b)      v rámci ČR - XVII. Valná hromada ČSCH

                         - zhodnocení obeslání CVMK Uherčice a VII. ročník Přerov

5)      Zpráva okresního registrátora za rok 2010 + stav pokladny OOK

6)      Pozvánky a informace k výstavám v roce 2010

a)      Výstavy v okresu UH  - okresní výstava ?!? – nepřihlásil se zájemce

                                     - místní výstavy – sdělí jednotliví zástupci ZO

b)      Výstavy mimo okr. UH

              CVMK Lysá nad Labem (září)

              Krajská výstava – budeme se letos účastnit ?!?

              CV Lysá nad Labem (listopad)

              VIII. Výstava Moravy a Slezska Přerov

              XIV. CV Slovenska – Nitra

            

            

7)      Diskuse

-         náměty z pléna aktivu

-         Soutěž o nejlepšího chovatele okresu – nikdo neposlal vyhodnocení – jak dál ?!

-         představení systému dotace z OO na pořádání okresních výstav

-         termín příštího aktivu (červenec nebo srpen ?)

8)      Usnesení a závěr

 

 

 

S chovatelským pozdravem

 

Vlastimil ŠIMEK

předseda OOK CHK okr. Uh. Hradiště

 

Post scriptum:

*) Začátek aktivu je posunut v souladu s usnesením minulé schůze na daný čas. Vzhledem k tomu přesto apeluji, že aktiv tedy bude začínat přesně a na nikoho se déle čekat nebude.

**) Informace o místních výstavách podají jednotliví zástupci ZO, informace o velkých výstavách  pak podá předseda OOK. Pokud by se našel zájemce o pořádání letošní okresní výstavy, bude to vítáno. Prosím proto o diskusi v základních organizacích o této věci.

 

 

 

 


FORMULÁŘ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO CHOVATELE KRÁLÍKŮ OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

Formulář je ke stažení, chovatele si jej vytiskne (je to 1 stránka), vyplní a spolu s originály (lépe asi s kopiemi) ocenovacích lístků pošle na adresu:

 

Vlastimil ŠIMEK,

Masarykova 727,

687 61 VLČNOV

 

Formuláře v tištěné podobě byly vždy delegátům odbornosti chovatelů králíků na aktivech vždy k dispozici a k dalšímu okopírování dle potřeb. Protože jsem se dozvěděl, že distribuce těchto formulářů vázne, rozhodl jsem se i pro vyvěšení zde na webových stránkách v sekci "Okresní odborná komise chovatelů králíků". Na okresním aktivu, který se bude konat 20. 3. 2011 v Kunovicích budou také k dispozici.

 

Protože se však za rok 2010 přihlásil pouze jeden chovatel, tak se termín vyhlášení výsledků posune až na druhý okresní aktiv, který se bude konat v červenci nebo srpnu. Prodloužený termín pro účast, resp. zaslání formulářů soutěže za rok 2010 je max. do 20. 4. 2010. Doufám, že soutěž následující rok již bude lepší a formuláře budou lépe distribuovány chovatelů v základních organizacích a budou posílány včas -  do 15. 2. 2012 (tj. za rok 2011).

 

Zde je formulář ke stažení ve formátu pdf. ("nemůže se do něj psát") a ve formátu doc. ("může se do něj psát"):

 

Soutez okresu_ kralikari v pdf..pdf (42,2 kB)
Soutez okresu_ kralikari.doc (52,5 kB)

 

 

vloženo na stránky dne 21. 3. 2011

 

Zápis z 1. aktivu OOK CHK

 

1. aktiv OOK CHK se konal dne 20. 3. 2011 v prostorách Restaurace Fialka. Účast byla 60%. Každý z delegátů obdržel informační list, na kterém byla ta nejpodstatnější fakta, která se poté na aktivu probírala.

 

Tento doplněný list přikládám jako zápis ke stažení zde:

Informační list na 1.aktiv.pdf (48,4 kB)

Informační list na 1.aktiv.doc (54,5 kB)

 

Příloha č. 1: Přehled obeslaných velkých výstav našimi chovateli je možné si stáhnout zde:

TABULKA2011_VÝSTAVY.doc (52,5 kB)

TABULKA2011_VÝSTAVY.pdf (24,9 kB)

 

Příloha č. 2: Materiál k registraci králíků za rok 2010 (zaslaný od okresního registrátora) je zde:

DRUHY A POCTY ZAREGISTROVANYCH KRALIKU 2010.doc (95,5 kB)

DRUHY A POCTY ZAREGISTROVANYCH KRALIKU 2010.pdf (28,7 kB)

 

Příloha č. 3: Přepsané usnesení 1. aktivu je ke stažení zde:

Návrh na usnesení aktivu OOK CHK Uh.doc (25 kB) 

Návrh na usnesení aktivu OOK CHK Uh.pdf (36,8 kB)

vloženo na stránky dne 9. 4. 2011

 

A K T U Á L N Ě - STRUČNÝ VÝTAH Z ÚSTŘEDNÍ KRÁLÍKÁŘSKÉ KONFERENCE

 

Dne 9. 4. 2011 jsem byl v Praze přítomen jako delegát našeho okresu na Ústřední konfrenci Ústřední odborné komise chovatelů králíků s delegáty okresů a klubů. Během jednání jsem si dělal poznámky a jejich stručný výtah je ke stažení zde:

 

Stručná zpráva z ÚK ÚOK_Šimek_UH.pdf (57,5 kB)

 

 

 

M E T O D I K A  PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ ZA USPOŘÁDÁNÍ OKRESNÍ VÝSTAVY

 

Výbor OO ČSCH Uherské Hradiště schválil na svém zasedání dne 20. května t. r. ve Vlčnově Metodiku pro přidělování dotací za uspořádání okresní výstavy.

 

Jedná se o stimulační, motivační rozhodnutí směrem k budoucím pořadatelům okresních výstav na našem okrese. Dle přiložené Metodiky si každý pořadatel může dopředu vypočítat, kolik může obdržet za uspořádání okresní výstavy. Metodika by vymyšlena maximálně spravedlivě - tak aby by se podpořila účast vystavovatelů (tzn. co nejvíce zvířat) a také pestrost celé akce (možné bonusy za uspořádání dalších exposic, katalog s výsledkovou listinou, apod.)

 

Vše bylo koncipováno dle katalogů minulých okresních výstav a jsem přesvědčen, že nebude problém dosáhnout minumálních počtů zvířat v každé katagorii.

 

Metodika ke stažení ve formátu "pdf.":

METODIKA OV.pdf (26,2 kB)
Výpočet dotací na OV.pdf (16,3 kB)

 

 • Návod pro vyhodnocení:

Za každou odbornost (K, H, D) dostane pořadatel jednorázově 4500,-Kč (3 odbornosti x 1500,- Kč) - za předpokladu, že bude mít minimálně 200ks králíků, resp. min. 200ks holubů nebo resp. min. 20 voliér drůbeže. Pokud by měl pořadatel i více kusů než je tento limit, tak za králíka nebo holuba se připočítává 5,-Kč/ za ks (resp. u drůbeže je to 25,-Kč/ na voliéru) NAD ten již zmíněný minimální počet, a to DO 300ks u K a H, resp. do 40 voliér u D.

Dále jsou tam možné "plusové body" za exposici okr. ptactva, samostatně označenou exposici MCH, za přílohu ocenění ke katalogu apod..

ZO po konání akce pošle na ukázku a archivaci jeden katalog ze kterého se vypočítá přesná výše dotace. Vytvořil jsem na to i speciální "stvrzenku", kterou pořadatel žádající po uskutečnění okresní výstavy zašle také spolu s oním katalogem.

Je to vymyšleno opravdu motivačně, stimulačně, aby okresní výstavy do budoucna byly co nejpestřejší. Finančně jsem se to snažil vymyslet tak, aby dotace pokryla zejména náklady na posuzovatele a částečně na ČC. Minimálního počtu králíků (200ks), holubů (200 ks) anebo drůbeže (20 voliér) by neměl být problém dosáhnout - postupoval jsem podle katalogů z minulých okresních výstav.

Pro rok 2011 se přihlásila ZO ČSCH Kunovice, která uspořádá okresní výstavu v tradičním listopadovém termínu (3. víkend, resp. Pá, So, Ne - dny budou ještě upřesněny pořadatelem).

 

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY (MODELY) VYHODNOCENÍ OKRESNÍ VÝSTAVY:

Ke stažení ve formátu "pdf." zde:

Vzorové příklady (modely) pro vyhodnocení okresní výstavy.pdf (42,2 kB)

 

Vlastimil ŠIMEK

předkladatel Metodiky

 

P.S. S dotazy se můžete obrátit na e-mail: vlastik.cuniculus@seznam.cz

 

 

vloženo na stránky: 7. 7. 2011

POZVÁNKA NA 2. AKTIV OOK CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ ROKU 2011

 

Zde je ke stažení pozvánka ve formátu "pdf.":

 

Pozvánka na 2. AKTIV OOK CHK r. 2011.pdf (50,8 kB)

 

Ve starších dokumentech je vyvěšena přihláška na krajskou výstavu v KM ke stažení.

vloženo na webové stránky dne 19. 7. 2011

 

Informační list k 2. aktivu OOK CHK Uherské Hradiště 1

- slouží současně jako zápis (červené doplnění z aktivu)

 

Ke stažení ve formátu "pdf." zde:

Informační list na 2. aktiv roku 2011 (zápis).pdf (35,7 kB)

 

 Přepsané a doplněné usnesení aktivu ve formátu ".pdf" zde:

Návrh na usnesení 2. aktivu OOK CHK Uh. Hradiště - 17. 7. 2011.pdf (37 kB)

 vloženo na webové stránky dne 16. 2. 2012, aktualizováno 20. 3. 2012, aktualizováno 29. 4. 2012

 

Pozvánka na 1. aktiv OOK CHK okr. Uh. Hradiště (18. 3. 2012) je ke stažení ve formátu ".pdf" zde:

 

Pozvánka na 1. aktiv OOK CHK Uh. Hradiště 18. 3. 2012.pdf (45,9 kB)

 

Informační list 1. aktivu OOK CHK (červeně doplněný slouží jako zápis) je ve formátu ".pdf" ke stažení: ZDE

 

Přílohy 1. aktivu OOK CHK (vše ve formátu ".pdf"): PŘÍLOHA Č. 1 - registrace r. 2011.pdf (34,4 kB)

                                                                        PŘÍLOHA Č. 2 - registrace r. 2004 až 2011.pdf (47,9 kB)

 

 

 

KRAJSKÁ VÝSTAVA A KRAJSKÁ SOUTĚŽ VSETÍN 2012

 

Ve dnech 28. - 30. 9. 2012 se bude konat Krajská soutěž a Krajská výstava ve Vsetíně. V rámci Krajské soutěže každý okres (KM, UH, VS, ZL) dodá 20 ks králíků (5 kolekcí), 20 ks holubů (4 kolekce) a 20 ks drůbeže. Kdo by se chtěl zúčastnit této Krajské soutěže, ať pošle či předá svou vyplněnou přihlášku DO 15. 9. 2012 př. J. Hašovi (H), př. Ing. M. Zábranovi (D) anebo př. V. Šimkovi (K). Tato přihláška bude mít nadepsáno v hlavičce "KRAJSKKÁ SOUTĚŽ". Do Krajské soutěže se budou všechny přihlášky z okresu posílat najednou.

V rámci Krajské výstavy může vystavit kdokoliv "za sebe" králíky, holuby či drůbež. Takový vystavovatel posílá SÁM přihlášku přímo na adresu uvedenou ve výstavních podmínkách, a to do 22. 9. 2012

Respektujte, prosím, uzávěrky přihlášek.

Doprava (dovoz, odvoz) bude zajištěna. Rozhodujím kritériem je však zájem chovatelů o vystavování.

 

Výstavní podmínky (ke stažení ve formátu .pdf):

KV VS 1. část

KV VS 2. část

KV VS 3. část

KV VS 4. část

 

Pokyny pro přihlašování pro chovatele z okr. UH ke stažení:

POKYNY PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

 

 

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z 2. AKTIVU OOK CHK Uherské Hradiště

 

Datum: 15. 7. 2012

Místo konání: Kunovice, 9:30 hodin

 

Zde je k dispozici informační list (dostali je jednotliví delegáti ZO) - červeně doplněný slouží jako zápis z aktivu: ZÁPIS

 

Zde je k dispozici usnesení aktivu: USNESENÍ

 

Žádám o věnování pozornosti dopravě zvířat na CVMK a CVMD Hodonín a krajskou výstavu Vsetín. Svozná místa na Hodonín budou vyvěšeny na výstavě v Nivnici (1. - 2. 9.).

2. AKTIV OOK chovatelů králíků

 

Pozvánka pro zástupce základních organizací:

 

Dne 21. 7. 2013 (tj. v neděli) od 9,30hod. bude v salonku Restaurace Fialka v Kunovicích probíhat 2. AKTIV okresní odborné komise chovatelů králíků okr. Uh. Hradiště.

 • Program aktivu:
 1. Presence - od cca 9,15hod.
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého aktivu (17. 2. 2012)
 4. Zpráva okres. registrátora za rok 2012 (ke dni konání aktivu) + stav pokladny OOK
 5. Aktuální informace ze svazových akcí:
  1. Školení posuzovatelů králíků, Čáslav 16. 3. 2013
  2. Ústřední konference chovatelů králíků, Čáslav 17. 3. 2013
  3. Valná hromada ČSCH, Praha 25. 5. 2013    
 6. Informace k velkým výstavám:
  1. CVMK A CVMD Lysá nad Labem
  2. Krajská výstava a Krajská soutěž Hvozdná
  3. CV Lysá nad Labem (všeobecná)
 7. Pozvánky a informace k výstavám v roce 2013

            Výstavy v okresu UH - okresní výstava

                                             - místní výstavy - sdělí delegáti ZO, vč. uzávěrky přihlášek

 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr

 

S chovatelským pozdravem

 

Vlastimil ŠIMEK, předseda OOK CHK

 

 • Dne 21. 7. 2013:

Zápis z aktivu je aktuálně k dispozici ke  stažení zde:  Infomační list pro delegáty ZO 2/2013.pdf

PŘÍLOHA č. 1 - aktuální registrace: REGISTRACE UH k 20. 7. 2013.pdf

PŘÍLOHA č. 2 - usnesení: Návrh na usnesení aktivu OOK CHK Uh. Hrad. 2/2013.pdf

Věc: Pozvánka na 1. aktiv okresní odborné komise chovatelů králíků

 

Dne 16. 2. 2014 (tj. v neděli) od 9,30hod. bude v salonku Restaurace Fialka v Kunovicích probíhat 1. AKTIV okresní odborné komise chovatelů králíků okr. Uh. Hradiště.

 • Program aktivu:

 

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého aktivu (21. 7. 2013)
 4. Zpráva předsedy OOK chovatelů králíků za rok 2013
 5. Zpráva okres. registrátora za rok 2013 (ke dni konání aktivu) + stav pokladny OOK
 6. Aktuální informace ze svazových struktur:
  1. Valná hromada ČSCH, Praha 30. 11. 2013
  2. Ústřední odborná komise chovatelů králíků
 7. Informace k velkým výstavám:
  1. CVMK A CVMD Litovel – Nové Zámky 5. – 6. 9. 2014
  2. Krajská výstava a Krajská soutěž Kroměříž (říjen 2014)
  3. CV Lysá nad Labem (všeobecná) 14. – 16. 11. 2014
 8. Pozvánky a informace k výstavám v roce 2014

 Výstavy v okresu UH - okresní výstava – Uherské Hradiště 10. – 12. 10. 2014

                              - místní výstavy - sdělí delegáti ZO

 1. Různé – vyhodnocení okresní soutěže,...
 2. Diskuse
 3. Usnesení a závěr

 

S chovatelským pozdravem

Vlastimil ŠIMEK

 
   

předseda OOK CHK

 

 

 • Vloženo 7. 4. 2014:

ZÁPIS - Infomační list pro del. ZO 1z2014_Šimek.pdf

USNESENÍ - Návrh na usnesení aktivu OOK CHK Uh. Hrad. 1z2014.pdf

ZPRÁVA OKR. REGISTRÁTORA - REGISTRACE 2013-1.doc

Věc: Pozvánka na 2. aktiv okresní odborné komise chovatelů králíků

 

Dne 15. 6. 2014 (tj. v neděli) od 9,30hod. bude v salonku Restaurace Fialka v Kunovicích probíhat 2. AKTIV okresní odborné komise chovatelů králíků okr. Uh. Hradiště.

 • Program aktivu:
 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého aktivu (16. 2. 2014)
 4. Zpráva předsedy OOK chovatelů králíků za uplynulé období
 5. Zpráva okres. registrátora za rok 2013 (definitivní) + stav pokladny OOK
 6. Aktuální informace ze svazových struktur:
  1. Ústřední odborná komise chovatelů králíků
  2. Okresní konference
 7. Informace k velkým výstavám:
  1. CVMK A CVMD Litovel – Nasobůrky 5. – 6. 9. 2014
 8. Pozvánky a informace k výstavám v roce 2014

à Výstavy v okresu UH - okresní výstava – Uh. Hradiště 10. – 12. 10.

                                          - místní výstavy - sdělí delegáti ZO vč. uzávěrky

 1. Různé – hromadný svoz na CVMK
 2. Diskuse
 3. Usnesení a závěr

 

 • Vloženo dne 24. 6.:

Infomační list pro del. ZO 2z2014 - ZÁPIS.pdf (57064)

Návrh na usnesení aktivu OOK CHK Uh. Hrad. 2z2014.pdf (37469)