Zápis z 2. aktivu OOK CHK

07.08.2011 22:52

Byl vložen zápis z 2. aktivu OOK CHK v příslušné rubrice. Zvýšenou pozornost prosím věnovat přihlašování na krajskou výstavu v KM.