Pozvánka na aktiv

07.07.2011 23:00

V sekci OOK CHK je P O Z V Á N K A na aktiv, který se bude konat dne 17. 7. t.r. od 9,30hod. v Kunovicích v salonku Restaurace Fialka.