r. 2011

 

Tradiční výstava Uherské Hradiště 1 - rok 2011

 

Ve dnech 14. až 16. října t.r. pořádala moje mateřská základní organizace tradiční výstavu drobného zvířectva. Výstavy se konají, podobně jako každonedělní chovatelské trhy, v prostorách chovatelského areálu v blízkosti Moravního mostu. Na letošní ročník bylo přihlášeno téměř 170ks králíků, asi 220ks holubů a 20 voliér hrabavé i vodní drůbeže. Početní nárůst jsme zaznamenali zejména u exposice králíků - loni bylo vystaveno cca o padesát kusů méně. Účasti všech vystavovatelů si velmi vážíme a věříme, že za rok opět u nás vystaví. Nyní již krátce k průběhu akce. Výstava začínala v pátek ráno dovozem zvířat a jejich přejímkou. Nutno vystavovatele pochválit, že většina králíků a drůbeže byla i dopředu zvážena a celý proces se tak urychlil. Od cca 8,30 se začalo posuzování. Na králíky jsme pozvali př. Z. Skočovského a Ing. M. Volentiéra, u holubů pak Ing. M. Gaju, V. Hornocha a O. Suchomela a u drůbeže L. Možíše a J. Odstřičila. Každoročně se snažíme o určitou obměnu části posuzovatelů - věříme, že se tam docílí přesnějšího pohledu na exteriéry zvířat. Nutno při této příležitosti vyzdvihnout pomoc studentek a studentů SZeŠ a Gymnázia ve Starém Měste u Uherského Hradiště při posuzování zvířat. Velmi si ceníme této spolupráce s vedením školy a věříme, že panuje oboustranná spokojenost. Již třetím rokem se daří souběžně s oceněním zvířat vytvářet výsledkovou listinu, která se v průběhu soboty a neděle vkládá do katalogů jako doklad o hodnocení konkrétních zvířat. Domníváme se, že je to dobrý trend, který se budeme snažit udržet. Pod klecemi králíků byly i krátké informační popisky - o tyto projevily zájem i zástupci dalších ZO. Je to jistě dobrá inovace, zejména pro laickou veřejnost, která si dokáže lépe představit jednotlivá plemena králíků.

V exposici králíků překvapili zejména belgičtí obři, vídeňská plemena králíků, početní kalifornsští černí anebo čeští straáči černí či třeba malí berani, čeští červení, třísloví havanovití nebo zakrslá plemena, rexi či dokonce saténoví zaječitý.

Exposice holubů byla početná - první 78 holubů tvořila samostatná exposice moravského pštrosa. Dále byla vystavena plemena jako např. pávík, rakovnický kotrlák, německý výstavní, španiér, moravská badgeta aj.

U drůbeže pak to byly vlašky stříbrné, brahmánky bílé kolumbijské, zdrobnělé vyandotky, zdrobělé velsumky, kachny pižmové a další plemena

Výstavu navštívily asi tři stovky platících návštěvníků. Věříme, že se jim výstava líbila. Upřímně děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli, a to jak členům Zo, sponzorům, vedení a studentům SZeŠ a Gymnázia St. Město u UH, vystavovatelům, posuzovatelům a předně náštěvníkům za jejich přízeň a věříme, že se sejdeme opět na příštím ročníku výstavy, který se bude konat 19. - 21. října 2012.

Foto k výstavě

Katalog - Tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže Uherské Hradiště 2011

 

Katalog výstavy (ve formátu .pdf ) si můžete stáhnout kliknutím zde .

 

 

Výsledková listina - Tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže Uherské Hradiště 2011

 

Výsledkovou listinu výstavy (ve formátu .pdf) si můžete stáhnout kliknutím zde .